HE 189/2005

laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.11.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 96/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.11.2005

Käsittely päättynyt 17.11.2005 StVM 26/2005 vp

Käsittelyvaiheet

09.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

15.11.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 96/2005 vp

Yleiskeskustelu

17.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 26/2005 vp