HE 189/2006

HE 189/2006

laiksi verohallintolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.10.2006

Käsittely päättynyt 21.11.2006 VaVM 33/2006 vp

Käsittelyvaiheet

20.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.10.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

21.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 33/2006 vp

Verojaosto

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Helena Ikonen, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Timo Räbinä, Verohallitus

- ylijohtaja Ahti Leoska, Konserniverokeskus

27.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- erityisasiantuntija Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjät ry:n kirjallinen lausunto.

07.11.2006

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Liisa Heikkilä, oikeusministeriö (K)

- hallinto-oikeustuomari Matti Anttila, Helsingin hallinto-oikeus

16.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- VM:n kirjallinen lausunto.

Valmistava keskustelu

17.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.