HE 189/2013

HE 189/2013

eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.11.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 20.11.2013

Käsittely päättynyt 22.11.2013 LiVM 19/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Päivi Jämsä, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 19/2013 vp

​​​​