HE 19/2004

laiksi vesihuollon tukemisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.03.2004 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.03.2004 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 10.03.2004

Käsittely päättynyt 05.05.2004 YmVM 8/2004 vp

Käsittelyvaiheet

11.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Jukka-Pekka Tolvanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

20.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

20.04.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 8/2004 vp

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n Jukka Pekka Tolvasen 24.2.2004 päivätty muistio.

05.05.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 8/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 10.03.2004

Käsittely päättynyt 15.04.2004 MmVL 8/2004 vp

Käsittelyvaiheet

11.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

16.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Jukka Pekka Tolvanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- yhdyskuntainsinööri Karl-Erik Blomgren, Suomen Kuntaliitto (K)

- yksikön päällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

30.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Tapio Punttila, Hämeen TE-keskus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

15.04.2004

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriö

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 8/2004 vp