HE 19/2009

HE 19/2009

laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.03.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 18.03.2009

Käsittely päättynyt 27.03.2009 TyVM 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

18.03.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

25.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- valtakunnansovittelija Juhani Salonius, (K)

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry

- asiantuntija Simopekka Koivu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiantuntija Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

26.03.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.03.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 2/2009 vp