HE 19/2014

HE 19/2014

eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 111/2014

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.04.2014

Käsittely päättynyt 03.12.2014 TyVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, sosiaali- ja terveysministeriö

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö

- toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- erikoistutkija Tapio Bergholm, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- pääsihteeri Johanna Pakkanen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry (K)

- pääsihteeri Aija Salo, Seta ry (K)

- oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, Vammaisfoorumi ry (K)

- hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö

- erityisasiantuntija Sinikka Keskinen, sisäministeriö

- ylitarkastaja Panu Artemjeff, sisäministeriö

25.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Tarja Arkio, Akava ry (K)

- asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry (K)

29.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

- Sateenkaariperheet ry (K)

30.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammattiliitto Pro (K)

- Ihmisoikeusliitto ry (K)

- SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (K)

- Suomen Mielenterveysseura (K)

- Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- Vates-säätiö (K)

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, tasa-arvovaltuutetun toimisto (K)

- toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue (K)

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tasa-arvolautakunnan sihteeri Outi Anttila, tasa-arvolautakunta (K)

- syrjintälautakunnan sihteeri Juhani Kortteinen, syrjintälautakunta (K)

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- professori Johanna Niemi, (K)

- professori Kevät Nousiainen, (K)

15.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Niklas Bruun, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- språkskyddssekreterare Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (K)

- johtaja Kristiina Kouros, Ihmisoikeuskeskus (K)

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri, ylitarkastaja Peter Kariuki, etnisten suhteiden neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri Sarita Friman-Korpela, romaniasiain neuvottelukunta (K)

- neuvottelukunnan jäsen Tiina Pirttilahti, romaniasiain neuvottelukunta

- pääsihteeri Sari Loijas, Valtakunnallinen vammaisneuvosto (K)

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Henriikka Leppo, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, ulkoasiainministeriö

- ylitarkastaja Panu Artemjeff, sisäministeriö (K)

- ylitarkastaja Emma Kuusi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö

- kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

22.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Elina Pirjatanniemi, (K)

- professori Juha Raitio, (K)

- professori Jukka Snell, (K)

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestölakimies Maarit Päivike, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (K)

- hallituksen jäsen Arja Voipio, Trasek ry (K)

27.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Riikka Rosendahl, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- lakimies Mikko Hoikka, Viestinnän Keskusliitto (K)

- johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakimies Kai Massa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

28.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Anne Kiiski, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori, Valtion työmarkkinalaitos (K)

- työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsimäki, Kirkon työmarkkinalaitos (K)

- puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry (K)

06.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus (K)

12.09.2014

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- TyVP 50/2014 vp 3 § - HE 111/2014 vp

23.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 31/2014 vp

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, sosiaali- ja terveysministeriö

07.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ihmisoikeuskeskus (K)

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

14.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

03.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 11/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 22.10.2014 PeVL 31/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.04.2014

Epävirallinen keskustelu

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö (K)

- johtaja Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- professori Niklas Bruun, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Kevät Nousiainen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

03.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

11.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön vastineet

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö

- hallitussihteeri Tuula Andersin, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Terhi Tulkki, sosiaali- ja terveysministeriö

24.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen laatima muistio

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä laatima lisäselvitys

02.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

Epävirallinen keskustelu

09.10.2014

Yleiskeskustelu

- valiokuntaneuvoksen laatima muistio

Yksityiskohtainen käsittely

16.10.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- valiokuntaneuvoksen muistiot 10.10.2014 ja 16.10.2014

Erillinen ratkaiseva käsittely

17.10.2014

Yleiskeskustelu

- valiokuntaneuvoksen muistio 17.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

21.10.2014

Epävirallinen keskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

22.10.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- 21.10.2014 jaettu lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 31/2014 vp