HE 190/2009

HE 190/2009

laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 93/2009

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.10.2009

Käsittely päättynyt 02.03.2010 TaVM 2/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.10.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

02.12.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 93/2009 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö

- markkinaoikeustuomari Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Maarit Takala, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- johtava lakimies Antero Oksanen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus (K)

- esittelijäneuvos Anne Nenonen, korkein hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 35/2009 vp

03.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi, Hansel Oy (K)

- toimitusjohtaja Raili Hilakari, KL-Kuntahankinnat Oy (K)

- asiantuntija Jukka Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät (K)

- varatuomari Juha Terho, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- lakimies Jaana Meklin, Akava ry (K)

- hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö

- markkinaoikeustuomari Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

08.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 2.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hankintalakimies Virpi Kangasniemi, Espoon kaupungin hankintapalvelut

- kaupunginlakimies Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki (K)

- hankintajohtaja Marjo Laine, Jyväskylän kaupungin Hankintakeskus (K)

- hankintajohtaja Tiina Ekholm, Vantaan kaupungin hankintakeskus (K)

- materiaalitoimen johtaja Vesa Haapamäki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (K)

- talousjohtaja Annikki Niiranen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (K)

- puheenjohtaja Aino Sainio, Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry (K)

- lakimies Terhi Kauti, Suomen Asianajajaliitto (K)

- vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö

11.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjien lisäselvitys 9.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- markkinaoikeustuomari Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

Valmistava keskustelu

04.02.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

12.02.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

12.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kai Kalima, (K)

- vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö

- markkinaoikeustuomari Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

18.02.2010

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisävastine 17.2.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

19.02.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

24.02.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 24.2.2010

26.02.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 26.2.2010

02.03.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 26.2.2010 (versio 3)

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.10.2009

Käsittely päättynyt 01.12.2009 PeVL 35/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- markkinaoikeustuomari Eija Siitari-Vanne, edustaen oikeusministeriötä (K)

- hallintoneuvos Ahti Rihto, korkein hallinto-oikeus (K)

- markkinaoikeustuomari Anne Ekblom-Wörlund, markkinaoikeus (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

25.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

26.11.2009

Yksityiskohtainen käsittely

01.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 35/2009 vp

​​​​