HE 191/2009

laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.10.2009

Käsittely päättynyt 23.10.2009 StVM 36/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- tarkastaja Harri Uusnäkki, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Jukka Harno, Kansaneläkelaitos (K)

- toiminnanjohtaja Mikael Söderlund, Suomen Sairaankuljetusliitto ry (K)

20.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 36/2009 vp