HE 191/2014

HE 191/2014

eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

- johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus (K)

- metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- lakimies Mikaela Strömberg-Schalin, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

Kirjaus

11.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Metsäntutkimuslaitos (K)

Käsittely

12.11.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen, Metsänomistajien liitto Pohjois-Karjala (K)

- toiminnanjohtaja Stefan Borgman, Metsänomistajien liitto Rannikko (K)

- toimitusjohtaja Kai Merivuori, Suomen Sahat ry (K)

Kirjaus

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

- Metsähallitus (K)

Käsittely

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja Jouko Lehtoviita, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- aluejohtaja Jorma Vierula, Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa (K)

- toiminnanjohtaja Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry (K)

- työmarkkina-asiamies Päivi Salin, Jyty ry (K)

- puheenjohtaja Håkan Nystrand, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

Kirjaus

18.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsäkeskus, Kaakkois-Suomi (K)

Käsittely

20.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Markku Ekdahl, Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi (K)

21.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Marko Mäki-Hakola, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi (K)

25.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, maa- ja metsätalousministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2014

Merkitty saapuneeksi

- Asianajotoimisto Miikka Pello Oy:n muistio.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

05.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 4.12.

09.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 4.12.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 27/2014 vp

​​​​