HE 192/2004

laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2004 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 14.10.2004

Käsittely päättynyt 02.12.2004 MmVM 11/2004 vp

Käsittelyvaiheet

15.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

22.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- lakiyksikön päällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

29.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- Saamelaiskäräjien kirjallinen lausunto

01.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

02.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 11/2004 vp