HE 192/2010

HE 192/2010

laiksi rehulain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 30.11.2010 MmVM 21/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- erityisasiantuntija Eeva Saarisalo, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- yksikönjohtaja Sinikka Marmo, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira (K)

Kirjaus

28.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

Käsittely

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hankkija-Maatalous Oy (K)

- Mildola Oy (K)

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Kirjaus

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Käsittely

25.11.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

26.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

30.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 26.11.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 21/2010 vp

​​​​