HE 192/2013

eduskunnalle laiksi vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.11.2013 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.11.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 PeVM 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.11.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Heini Huotarinen, oikeusministeriö (K)

- tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto (K)

- ministeri Lauri Tarasti, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.12.2013

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 6/2013 vp