HE 193/2006

HE 193/2006

laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 18.10.2006

Käsittely päättynyt 30.11.2006 TaVM 20/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

30.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Pekkarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- jaostopäällikkö Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus

- ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

- asiantuntija Piia Soisalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 20/2006 vp

​​​​