HE 193/2009

HE 193/2009

laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.10.2009

Käsittely päättynyt 10.11.2009 StVM 40/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- puheenjohtaja Matti Sarvas, geenitekniikan lautakunta (K)

- toimitusjohtaja Saara Hassinen, SalWe Oy, edustaen Suomen Bioteollisuus ry:tä

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 40/2009 vp

​​​​