HE 193/2012

eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 07.03.2013 LiVM 3/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

08.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- johtava asiantuntija Ari Herrala, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- ylikonstaapeli Erkki Vikman, liikkuva poliisi (K)

- tulliylitarkastaja, lakimies Elise Luovula, Tullihallitus (K)

- apulaisjohtaja Marko Niemelä, Verohallinto

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto (K)

- toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikennevirasto (K)

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Autoliikenteen työnantajaliitto (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Logistiikkayritysten Liitto (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Suomen Huolintaliikkeiden Liitto (K)

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Harmaan talouden selvitysyksikön kirjallinen asiantuntijalausunto sekä Autoliikenteen Työnantajaliiton kannanotto

Valmistava keskustelu

06.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- TÄYDENNYS 18.2 MUISTIOON HE 193/2012:sta VALIOKUNNALLE SAAPUNEISTA LAUSUNNOISTA

07.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 3/2013 vp