HE 193/2013

eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.11.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 112/2013 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 26.11.2013

Käsittely päättynyt 13.12.2013 VaVM 34/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

29.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.11.2013

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

13.12.2013

Valmistunut:

- VaVM 34/2013 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia

- alivaltiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö

- erityisasiantuntija Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Jukka Juusti, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

Sivistys- ja tiedejaosto

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Maatalousjaosto

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Liikennejaosto

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Asunto- ja ympäristöjaosto

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)