HE 194/2004

HE 194/2004

laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2004 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 14.10.2004

Käsittely päättynyt 18.11.2004 MmVM 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet

15.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

29.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousneuvos Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Erkki Arnkil, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Reijo Vanhanen, Evira (K)

- kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- asiamies, metsänhoitaja Johannes Hahl, Kasvinsuojeluteollisuus ry KASTE (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

11.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- Elintarvikeviraston kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Metsäntutkimuslaitoksen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Puutarhaliitto ry:n kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

18.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely