HE 194/2006

tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 18.10.2006

Käsittely päättynyt 31.01.2007 TaVM 33/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallitussihteeri Sanna Alakare, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- lakiasiainjohtaja Kari Lehto, Pellervo-Seura

Merkitty saapuneeksi

- Audiator Oy:n muistio.

15.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, KHT Hannu T. Koskinen, KHT-yhdistys ry (K)

- KHT Nils Blummé, KHT-yhdistys ry

- tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää, JHTT-lautakunta (K)

- puheenjohtaja Marjo Niska-aro, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (K)

- puheenjohtaja, JHTT, CFE Klaus Krokfors, Valtionhallinnon tarkastajat ry (K)

- toimitusjohtaja Pentti Hakulinen, Audiator Oy (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi, Suomen Taloushallintoliitto (K)

- hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- KHT Yrjö Tuokko, Tuokko Tilintarkastus Oy (K)

- Tilintarkastustoimisto Clavis (K)

- Kalatalouden Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- HTM-tilintarkastajat ry:n muistio 6.11.2006.

Merkitty saapuneeksi

- Pellervo-Seura ry:n muistio 10.11.2006 asiantuntijakuulemiseen liittyen.

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- apulaisjohtaja Anneli Kukkonen, Verohallitus

- toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys - ESY

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto ry (K)

- projektipäällikkö Markku Hirvonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallitussihteeri Sanna Alakare, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

22.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Ossi A. Saarinen, HTM-tilintarkastajat ry (K)

- toiminnanjohtaja Leena Aejmelaeus, HTM-tilintarkastajat ry

- jaostopäällikkö Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus (K)

- lakimies Varpu Norilo, Patentti- ja rekisterihallitus

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

- pääsihteeri Esko Ranto, Työväen Urheiluliitto ry

- pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

- hallitussihteeri Sanna Alakare, kauppa- ja teollisuusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Naisjärjestöjen Keskusliitto ry (K)

- revisioneuvos JHTT, HTM Erkki Eskola, (K)

24.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen,

29.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan kauppakamari (K)

- Tilintarkastus O. Nykänen, Lahti (K)

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, (K)

- hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

01.12.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Invalidiliitto ry. (K)

- Naisjärjestöjen Keskusliitto ry (K)

05.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- Kauppa- ja teollisuusministeriön muistio 1.12.2006, kauppa- ja teollisuusministeriön selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle 30.11.2006 ja professori Jarmo Leppiniemen lausunto 1.12.2006.

07.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Heikki Halila,

- hallintoneuvos Lauri Tarasti, (K)

08.12.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

12.12.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

Keskusteltiin asiasta.

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallitussihteeri Sanna Alakare, kauppa- ja teollisuusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

- professori Heikki Halila, (K)

- hallintoneuvos Lauri Tarasti, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiokonttori

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallitussihteeri Sanna Alakare, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö (K)

- puheenjohtaja Marjo Niska-aro, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (K)

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

- projektipäällikkö Markku Hirvonen, Verohallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- revisioneuvos Erkki Eskola, (K)

12.01.2007

Päätetty jatkokäsittelystä.

16.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen,

- hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö

17.01.2007

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

19.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

23.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

- Mietintöluonnos

25.01.2007

Jatkettu valmistava keskustelu

- Mietintöluonnos

26.01.2007

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

31.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- HTM-tilintarkastajat ry (K)

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- TaVM 33/2006 vp