HE 194/2012

eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 31.01.2013

Käsittely päättynyt 14.02.2013 LiVM 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

07.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

12.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2013

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

14.02.2013

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 2/2013 vp