HE 194/2014

eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 03.12.2014 MmVM 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- kalatalousylitarkastaja Roni Selén, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitussihteeri Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö

03.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 22/2014 vp