HE 195/2012

eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 14.03.2013 LiVM 5/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

20.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olessia Manner, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Seppo Kaasinen, Liikennevirasto (K)

- johtava asiantuntija Martti Hänninen, Energiamarkkinavirasto (K)

- johtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toimitusjohtaja Petri Nuutinen, Johtotieto Oy (K)

- lakiasiainjohtaja Mika Enäjärvi, FiCom (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Energiateollisuus ry (K)

- Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- Suomen Kaasuyhdistys (K)

- Vesilaitosyhdistys (K)

06.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 5/2013 vp