HE 195/2013

HE 195/2013

eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.11.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 27.11.2013

Käsittely päättynyt 13.02.2014 HaVM 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäministeriö (K)

- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö (K)

- johtaja Tytti Ronkainen, Väestörekisterikeskus (K)

- hankejohtaja Hilkka Vanhatalo, Maahanmuuttovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Poliisihallitus (K)

- Helsingin maistraatti (K)

- Verohallinto (K)

11.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

12.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.02.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 2/2014 vp

​​​​