HE 196/2004

HE 196/2004

91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2004 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 14.10.2004

Käsittely päättynyt 09.12.2004 TyVM 17/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

14.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

26.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työministeriö (K)

- lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen, sisäasiainministeriö

- oikedellinen asiantuntija Veli-Pekka Rautava, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Ari Raatikainen, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Jatkettu I käsittely

02.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestösihteeri Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Bo Gyllenberg, Suomen Laivanpäällystöliitto ry (K)

- liittosihteeri Pekka Teräväinen, Suomen Merimies-Unioni ry

- työmarkkina-asiamies Kimo Kostiainen, Ålands Redarförening rf

Merkitty saapuneeksi

- Rahtialusyhdistys ry:n, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n ja Suomen Varustamoyhdistys ry:n kirjalliset lausunnot.

09.12.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 17/2004 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.10.2004

Käsittely päättynyt 26.11.2004 HaVL 34/2004 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Leena Piipponen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Veli-Pekka Rautava, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Ari Raatikainen, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Jatkettu I käsittely

18.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Saastamoinen, työministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

26.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 34/2004 vp

​​​​