HE 196/2005

HE 196/2005

laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.11.2005 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 16.11.2005

Käsittely päättynyt 02.12.2005 TaVM 20/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

02.12.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 20/2005 vp

​​​​