HE 196/2009

laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta annetun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 21.10.2009

Käsittely päättynyt 01.12.2009 PuVM 4/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- työmarkkinalakimies Marja Isomäki, valtiovarainministeriö (K)

- hallitussihteeri Laura Hansén, opetusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

- tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari, Maanpuolustuskorkeakoulu (K)

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

19.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

- esikuntapäällikkö Tapio Luukkainen, Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunta (K)

- majuri Pekka Ahonen, Pohjois-Savon aluetoimisto (K)

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta, puolustusministeriö

26.11.2009

Valmistava keskustelu

01.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 4/2009 vp