HE 196/2012

HE 196/2012

eduskunnalle laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 08.03.2013 TaVM 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.02.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakimies Jukka Kaakkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- johtaja Mika Heikkilä, Keskuskauppakamari (K)

- laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja Tapio Nevala, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Jukka Malila, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

- Huoneistoketju Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 26.2.2013

Valmistava keskustelu

08.03.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 8.3.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 4/2013 vp