HE 197/2006

HE 197/2006

yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2006

Käsittely päättynyt 17.11.2006 StVM 38/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Kirjaus

25.10.2006

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos

Käsittely

07.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos

10.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.11.2006

Valmistunut:

- StVM 38/2006 vp

17.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely