HE 197/2014

eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 21.11.2014 HaVM 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- luonnos 5.11.2014 valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta, työ- ja elinkeinoministeriön muistioluonnos 5.11.2014 ja työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys.

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö (K)

- ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen, ympäristöministeriö (K)

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- suunnittelija Minna Salminen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- asiamies Timo Nousiainen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- Kainuun liitto (K)

- Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Uudenmaan TE-toimisto (K)

- Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto (K)

- Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

13.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

18.11.2014

Epävirallinen keskustelu

19.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 30/2014 vp