HE 198/2009

HE 198/2009

Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.10.2009

Käsittely päättynyt 23.10.2009 VaVM 27/2009 vp

Käsittelyvaiheet

23.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

23.10.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 27/2009 vp

Verojaosto

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Antero Toivainen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallitus

​​​​