HE 198/2010

HE 198/2010

laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 25.11.2010 StVM 34/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos (K)

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- varapuheenjohtaja Riitta Sauni, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (K)

- ylilääkäri Jukka Kivekäs, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (K)

18.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kuntoutusjohtaja Tiina Johansson, Mielenterveyden keskusliitto ry (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

24.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 34/2010 vp

​​​​