HE 198/2014

HE 198/2014

eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 66/2014LA 78/2014TPA 36/2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 02.12.2014 TyVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Käsittely

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Heikki Palm, sosiaali- ja terveysministeriö

22.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vammaisfoorumi ry (K)

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnan puheenjohtaja Jari Hartman, Lahden kaupunki (K)

- toimintakeskuksen johtaja Olli Kopo, Monitoimikeskus Takatasku (K)

- toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry (K)

- työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Jenni Ruokonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

07.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- TyönVuoksi ry (K)

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Tapani Pietiläinen, Keski-Suomen TE-toimisto (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- tutkija, ekonomisti Harri Hietala, Vates-säätiö (K)

- johtaja Sari Nikkola, Suomen Punainen Risti (K)

- johtaja Matti Mettälä, Kesko Oyj (K)

- lakimies Kati Piipponen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

12.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 38/2014 vp

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

19.11.2014

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 66/2014 vp, LA 78/2014 vp, TPA 36/2012 vp

21.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Valmistava keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

28.11.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

02.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 10/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 11.11.2014 PeVL 38/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Toomas Kotkas, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

07.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitykset

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.11.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 38/2014 vp