HE 199/2004

HE 199/2004

laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.10.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 20.10.2004

Käsittely päättynyt 26.11.2004 TaVM 26/2004 vp

Käsittelyvaiheet

21.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

21.10.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

29.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- johtaja Kaarlo Jännäri, Rahoitustarkastus (K)

- johtokunnan varapuheenjohtaja Matti Louekoski, Suomen Pankki

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

09.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- pankinjohtaja Esko Hollman, Osuuspankkikeskus-OPK Osuuskunta (K)

- johtaja Antti Leppänen, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- lakimies Timo Rintanen, HEX Integrated Markets Oy (K)

- toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku Savikko, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

12.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Petri Hatakka, Handelsbanken (K)

- toimitusjohtaja Johan Linder, United Bankers Securities Ltd

18.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö (K)

- päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus

- johtokunnan jäsen Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki

Merkitty saapuneeksi

- Danske Bankin kirjallinen lausunto.

24.11.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

25.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Pankkiyhdistyksen kommentit 24.11.2004. Suomen Pankkiyhdistyksen kommentit 24.11.2004.

Keskusteltiin asiasta.

- Mietintöluonnos 25.11.2004

26.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos 26.11.2004

Valmistunut:

- TaVM 26/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.10.2004

Käsittely päättynyt 18.11.2004 PeVL 41/2004 vp

Käsittelyvaiheet

21.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Jatkettu I käsittely

18.11.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 41/2004 vp

​​​​