HE 199/2010

jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 107/2010 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 04.03.2011 YmVM 23/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.12.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 35/2010 vp

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Riitta Levinen, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Teuvo Blomberg, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Risto Saarinen, Suomen ympäristökeskus (K)

- asiantuntija Benny Hasenson, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Katri Penttinen, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Pirjo Rytkönen, Ympäristöyritysten Liitto ry

- SOK:n ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Purjehdus ja Veneily ry (K)

13.01.2011

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 107/2010 vp

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Teemu Virtanen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Roger Bagge, Suomen Pakkausyhdistys ry

- toimitusjohtaja Annukka Leppänen-Turkula, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- Öljyalan Keskusliitto (K)

14.01.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Mika Seppälä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- toimialajohtaja Petri Kouvo, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (K)

- ympäristöasiantuntija Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtava asiantuntija Lassi Hietanen, Lassila & Tikanoja Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kilpailuvirasto (K)

- Kaivannaisteollisuus ry (K)

- Puupakkaus Kierrätys PPK Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- YM:n lisäselvitys.

26.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Timo Piekkari, Ekokem Oy Ab (K)

- toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (K)

- toimitusjohtaja Tarja Kuisma, Jämsän Seudun Jätehuolto Oy (K)

- toimitusjohtaja Timo Hirsimäki, Lakeuden ympäristöhuolto Oy (K)

- toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala, Perämeren Jätehuolto Oy (K)

- toimitusjohtaja Arto Silvennoinen, Suomen Autokierrätys Oy (K)

- toimitusjohtaja Timo Leppänen, Tilitaito Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton, Jätelaitosyhdistys ry:n, Päivittäistavarakauppa ry PTY:n, Kaupan liiton ja Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n yhteinen lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjien Tiina Toivosen laatima lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Alko Oy (K)

04.02.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tutkija Erja Heino, (K)

17.02.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 30/2010 vp.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- SER-tuottajayhteisö ry (K)

18.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Riitta Levinen, ympäristöministeriö (K)

22.02.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 58/2010 vp.

23.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- YM:n vastineen täydennys.

25.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Paula Lehtomäki, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Riitta Levinen, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- YM:n vastineen lisätäydennys.

Valmistava keskustelu

01.03.2011

Keskusteltiin asiasta.

03.03.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

04.03.2011

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 23/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 18.02.2011 PeVL 58/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- professori Kai T. Kokko, (K)

- professori Anne Kumpula, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Kari Kuusiniemi, (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

Epävirallinen keskustelu

26.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys

13.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lähettämät JÄLKI-työryhmän 16.12.2010 hyväksymät linjaukset

20.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.02.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

17.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

18.02.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 58/2010 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 09.12.2010 HaVL 35/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Pirjo Rytkönen, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Katri Penttinen, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Vaasan hallinto-oikeus (K)

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kilpailuvirasto (K)

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- JLY-Jätelaitosyhdistys ry (K)

01.12.2010

Epävirallinen keskustelu

02.12.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 35/2010 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 16.02.2011 TaVL 30/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Riitta Levinen, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Aimo Aalto, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Martti Virtanen, Kilpailuvirasto (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- erikoistutkija Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus (K)

- teknologiapäällikkö Asko Vesanto, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy (K)

12.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Benny Hasenson, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiantuntija Peter Malmström, Teknologiateollisuus ry (K)

- ympäristöasiantuntija Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry (K)

- elinkeinopoliittinen johtaja Kirsi Palviainen, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- lakiasiantuntija Casper Herler, Kaivannaisteollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kottonen, Metsä Tissue Oyj (K)

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jukka Kaakkola, Kuluttajavirasto (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät (K)

- SOK:n ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Öljyalan Keskusliitto ry (K)

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimialajohtaja Petri Kouvo, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (K)

- toimialajohtaja Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj (K)

- toimitusjohtaja Katri Penttinen, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Timo Piekkari, Ekokem Oy Ab (K)

- ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

18.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Ympäristöyritysten Liitto ry:n lisäselvitys 17.1.2011

15.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliiton lisäselvitys 14.2.2011

Merkitty saapuneeksi

- Erja Heinon ym. lausunto 15.2.2011

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 15.2.2011

16.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 30/2010 vp