HE 199/2013

HE 199/2013

eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.11.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 26.11.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 27.11.2013

Käsittely päättynyt 25.04.2014 VaVM 3/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- ylitarkastaja Jenni Ahtiainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus (K)

12.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio, (K)

- lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden Keskusliitto (K)

- kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura (K)

- terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- pääsihteeri Hanna-Mari Alanen, Suomen Psykiatriyhdistys ry

12.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus (K)

18.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 5/2014 vp

18.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Kati Liukko, Valtakunnallisen kansanterveystyön johtajien verkosto (K)

- ylilääkäri Antti Hemmi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Terveyspalvelualan Liitto ry (K)

25.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö

25.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.04.2014

Valmistava keskustelu

25.04.2014

Esitelty mietintöluonnos

25.04.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 3/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.11.2013

Käsittely päättynyt 13.03.2014 PeVL 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.12.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- professori Lasse Lehtonen, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Jaakko Husa, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

20.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.02.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

06.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö

Jatkettu valmistava keskustelu

13.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2014 vp

​​​​