HE 2/2003

laiksi rikoslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.05.2003 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 14.05.2003

Käsittely päättynyt 16.05.2003 LaVM 1/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

14.05.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- rikosylitarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi (K)

- lakimies Elli Myllylä, Suomen Pankkiyhdistys (K)

Asian ilmoittaminen

16.05.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

16.05.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2003 vp