HE 2/2005

HE 2/2005

eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.02.2005

Käsittely päättynyt 12.05.2005 TaVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

10.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.02.2005

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

04.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, kauppa- ja teollisuusministeriö

11.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Antti T. Leinonen, oikeusministeriö

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

17.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Antti Niittylä, Säteilyturvakeskus STUK

- lakiasiainjohtaja Risto Siilos, Teollisuuden Voima Oy (K)

- johtaja Heikki Raumolin, Fortum Power and Heat Oy (K)

- toimitusjohtaja Peter Granqvist, Pohjoismainen Ydinvakuutuspooli

06.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Energiateollisuus ry:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliiton kirjallinen lausunto.

28.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kommentit.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

03.05.2005

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

11.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, kauppa- ja teollisuusministeriö

II käsittely

12.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 8/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.02.2005

Käsittely päättynyt 21.04.2005 PeVL 14/2005 vp

Käsittelyvaiheet

10.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

25.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, kauppa- ja teollisuusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, oikeusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö

- professori Ilkka Saraviita,

Merkitty saapuneeksi

- professori Tuomas Ojasen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

21.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 14/2005 vp