HE 2/2011

HE 2/2011

laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.05.2011 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 25.05.2011

Käsittely päättynyt 17.06.2011 TaVM 1/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

24.05.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

27.05.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

31.05.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Eeva Matilainen, Finanssivalvonta

- johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lakiasioiden päällikkö Mika Enäjärvi, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuluttajavirasto (K)

07.06.2011

Merkitty saapuneeksi

- VM:n vastine 6.6.2011

14.06.2011

Valmistava keskustelu

17.06.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 17.6.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 1/2011 vp