HE 2/2013

eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.02.2013 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 13.02.2013

Käsittely päättynyt 20.03.2013 LaVM 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Seppo Sivula, sisäasiainministeriö (K)

- toimialajohtaja Tauno Aalto, Oikeusrekisterikeskus (K)

- johtava hallintovouti Jorma Niinivirta, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

21.02.2013

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 20.2.2013.

07.03.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön vastine.

Valmistava keskustelu

14.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

15.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 14.3.2013.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 4/2013 vp