HE 2/2014

eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.02.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 12.02.2014

Käsittely päättynyt 27.02.2014 LiVM 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

- budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Yleisradio (K)

20.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 18.2.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.02.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 2/2014 vp