HE 20/2005

HE 20/2005

laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.04.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 05.04.2005

Käsittely päättynyt 27.05.2005 HaVM 9/2005 vp

Käsittelyvaiheet

06.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

26.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- toimistopäällikkö Maija Kleemola, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Jatkettu I käsittely

27.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus, Suomen Kuntaliitto (K)

- kaupunginlakimies Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki (K)

- varapuheenjohtaja Susanna Reinboth, Oikeustoimittajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Journalistiliitto ry:n kirjallinen lausunto. Merkitään, ettei valtiovarainministeriöllä ollut huomautettavaa.

03.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

12.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen vastine.

17.05.2005

Epävirallinen keskustelu

24.05.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

26.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

27.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: