HE 20/2006

laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.04.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.04.2006

Käsittely päättynyt 19.05.2006 VaVM 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

07.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.04.2006

Päätetty lähettää asia hallinto- ja tarkastusjaostoon (HtJ)

19.05.2006

Esitelty hallinto- ja tarkastusjaoston (HtJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 5/2006 vp

Hallinto- ja tarkastusjaosto

25.04.2006

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

02.05.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

10.05.2006

Yleiskeskustelu

16.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- mietintöluonnos