HE 20/2008

laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.03.2008 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 12.03.2008

Käsittely päättynyt 08.04.2008 TaVM 6/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.03.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.03.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

02.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- jaostopäällikkö Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus (K)

- ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.04.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 6/2008 vp