HE 201/2009

HE 201/2009

laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.10.2009

Käsittely päättynyt 20.11.2009 VaVM 38/2009 vp

Käsittelyvaiheet

23.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

20.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 38/2009 vp

Verojaosto

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

- johtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

- lakimies Tapani Kajamaa, Merenkulkulaitos (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Pankki (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Valmistava keskustelu

17.11.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

18.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​