HE 201/2010

laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2010 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 26.10.2010

Käsittely päättynyt 20.01.2011 UaVM 12/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Leena Yli-Vakkuri-Gardemeister, ulkoasiainministeriö (K)

20.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos - versio 0.1

Merkitty saapuneeksi

- UM:n muistio 17.1.2011

Valmistunut:

- UaVM 12/2010 vp

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

- UaVM 12/2010 vp