HE 201/2012

HE 201/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.02.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 13.02.2013

Käsittely päättynyt 20.03.2013 TyVM 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

- työympäristöasiantuntija Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Maria Löfgren, Akava ry (K)

- asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- tiimipäällikkö Mikael Sallinen, Työterveyslaitos (K)

Asian ilmoittaminen

13.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Marita Lepistö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- 1. varatyösuojeluvaltuutettu Kati Puhakka, HOK-Elanto (K)

Käsittely

19.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kaupan Liitto ry (K)

26.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Mehiläinen Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.03.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 2/2013 vp

​​​​