HE 201/2013

HE 201/2013

eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.11.2013 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 28.11.2013

Käsittely päättynyt 11.12.2013 YmVM 10/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.11.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Riitta Levinen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tarja Blauberg, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Tuiri Kerttula, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- ylitarkastaja Tuomo Aunola, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- kehittämisinsinööri Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö, Jätelaitosyhdistys ry

- toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Uusiomuovi Oy (K)

- Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy (K)

- Mepak-Kierrätys Oy

- Suomen Keräyslasiyhdistys ry

- Suomen Kuitukierrätys Oy

04.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Riitta Levinen, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Tarja Blauberg, ympäristöministeriö

- toimialajohtaja Petri Kouvo, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (K)

- toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy (K)

- vt. toimitusjohtaja Pia Vilenius, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

- johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- asiantuntija Pertti Sundqvist, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

10.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Ville Niinistö, ympäristöministeriö

- ympäristöneuvos Riitta Levinen, ympäristöministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 10/2013 vp

​​​​