HE 201/2014

eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 05.11.2014 StVM 16/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Mikko Ryynänen, Kansaneläkelaitos (K)

- kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren, Kansaneläkelaitos (K)

22.10.2014

Ei huomautettavaa:

- SAK ry ja Suomen Yrittäjät ry

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Asian ilmoittaminen

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.10.2014

Valmistava keskustelu

05.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

05.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 16/2014 vp