HE 202/2009

HE 202/2009

laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.10.2009

Käsittely päättynyt 13.11.2009 VaVM 35/2009 vp

Käsittelyvaiheet

23.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2009

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

13.11.2009

Esitelty hallinto- ja turvallisuusjaoston (HtJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 35/2009 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

04.11.2009

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettisihteeri Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

Pyydetty lausunto:

- LiJ

11.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistava keskustelu

Valmistunut:

- mietintöluonnos

Liikennejaosto

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- controller Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- budjettisihteeri Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

- ylijohtaja Marjatta Kimmonen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

10.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- lausunto hallinto- ja turvallisuusjaostolle

​​​​