HE 202/2010

HE 202/2010

laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 26.10.2010

Käsittely päättynyt 10.11.2010 HaVM 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 20/2010 vp

​​​​