HE 203/2013

HE 203/2013

eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2013 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 11.12.2013

Käsittely päättynyt 07.03.2014 UaVM 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirjallinen lausunto 10.2.2014

- yksikön päällikkö Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

07.03.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos - versio 0.1

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistunut:

​​​​